ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថា Samsung នឹងប្រកាសទូរស័ព្ទត្រកូល Galaxy S22 នៅថ្ងៃទី 8 ខែកុម្ភៈ

20

ជាមួយការបែកធ្លាយយ៉ាងទូលំទូលាយអស់រយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះ យើងដឹងរួចហើយនូវអ្វីដែលត្រូវចង់ដឹងពីត្រកូល Galaxy S22 ទាំងបីទាក់ទងនឹងលក្ខណៈពិសេស និងផ្នែករឹង។ យើងក៏បានដឹងថាវានឹងមកដល់ក្នុងខែកុម្ភៈ ប៉ុន្តែកាលបរិច្ឆេទពិតប្រាកដគឺជាអាថ៌កំបាំងរហូតមកដល់ពេលនេះ។ ឥឡូវនេះរបាយការណ៍ថ្មីមួយពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញថាព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែក្រោយនិងពីរបីសប្តាហ៍មុនពេល MWC 2022 ចាប់ផ្តើម។

របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន DDaily របស់ប្រទេសកូរ៉េបាននិយាយថាការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 8 ខែកុម្ភៈ។ វាបន្តបង្ហាញថាការបញ្ជាទិញជាមុននឹងចាប់ផ្តើមមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពី ហើយការដឹកជញ្ជូនជាក់ស្តែងនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 24 ខែកុម្ភៈ។

ប្រសិនបើរបាយការណ៍ទាំងនេះសមហេតុផល​​ ក្រុមហ៊ុន Samsung គួរតែចេញលិខិតអញ្ជើញជាផ្លូវការនាពេលខាងមុខនេះ៕