ប្រាក់ចំណូលទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃរបស់ Sony កើនឡើង 25% សម្រាប់ត្រីមាសទី2 ឆ្នាំ 2021

9

របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony ត្រូវបានបញ្ចេញសារពើពន្ធត្រីមាសទី2 ឆ្នាំ2021 សម្រាប់រយៈពេលបីខែដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ហើយតារាងសមតុល្យបង្ហាញពីការកើនឡើងដ៏ខ្លាំងនៃប្រាក់ចំណូលពីការលក់នៅក្នុងផ្នែកទូរស័ព្ទចល័តរបស់ខ្លួន (រួមទាំងទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃនិងអាជីវកម្មសេវាកម្មទាក់ទងនឹងអ៊ីនធើណិត) សម្រាប់ត្រីមាសនេះ។

នេះគឺជាការកើនឡើង 25% ធៀបនឹងត្រីមាសដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ផ្នែកទូរស័ព្ទចល័តរបស់ Sony រកបាន 99.1 ពាន់លានយ៉េន (ប្រហែល 872.6 លានដុល្លារ) នៅក្នុងត្រីមាសតី2 ឆ្នាំ2021 ធៀបនឹង 79.1 ពាន់លានយ៉េន (ប្រហែល 696.8 លានដុល្លារ)។ ក្រុមហ៊ុន Sony រាយការណ៍ថាការកើនឡើងនៃផ្នែកនេះគឺដោយសារតែ “ការកើនឡើងនៃការលក់ឯកតា”។

ផ្នែកតន្ត្រី និងភាពយន្តរបស់ Sony ក៏មានការកើនឡើងផងដែរ ដោយផ្នែកតន្ត្រីរបស់ Sony ឃើញការកើនឡើងជារួម 29.4% ពី 402.2 ពាន់លានយ៉េន (ប្រហែល 3.5 ពាន់លានដុល្លារ) នៅក្នុងត្រីមាសទី2 ឆ្នាំ2020 ទៅ 520.8 ពាន់លានយ៉េន (ប្រហែល 4.6 ពាន់លានដុល្លារ) នៅក្នុងត្រីមាសសារពើពន្ធចុងក្រោយបំផុត។ ផ្នែកភាពយន្ត និងទូរទស្សន៍សរុបរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony បានឃើញការកើនឡើង 28.9% ពី 360.6 ពាន់លានយ៉េន (ប្រហែល 3.2 ពាន់លានដុល្លារ) ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដល់ 464.9 ពាន់លានយ៉េន (ប្រហែល 4.1 ពាន់លានដុល្លារ) ក្នុងត្រីមាសដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ 2021។

យុទ្ធសាស្រ្តទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃរបស់ Sony បានផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដោយមានការសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមទៀតលើការផ្តល់ជូនស្មាតហ្វូនលំដាប់ថ្នាក់កណ្តាល និងកម្រិតខ្ពស់។ ការបញ្ជេញឧបករណ៍ “អ្នកប្រើប្រាស់និងផលិត” ចុងក្រោយបង្អស់របស់ Sony Xperia Pro-I គឺជាភស្តុតាងនៃរឿងនេះ ហើយវាមើលទៅដូចជាភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ Sony នៅក្នុងឧស្សាហកម្មទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃកំពុងត្រលប់មកវិញជាមួយនឹងភាពជឿនលឿនរបស់ខ្លួនក្នុងការថតរូបតាមកុំព្យូទ័រ៕